Buurtbeurs

Bewoners een actieve rol geven bij de keuze voor én het succes van winkels en horeca in de buurt

Dat is de bedoeling van de Buurtbeurs.

In de oude binnenstad klagen wij bewoners vaak over het aanbod – de vele op toeristen gerichte bedrijven en het verdwijnen van specialistische winkels. Maar wat als we uit de klaagstand komen en ons actief inspannen voor het soort winkels en horeca dat wij hier graag zien. Die bedrijven kunnen we helpen opstarten en floreren. Misschien door crowdfunding, misschien door zelf aan de slag te gaan in de zaak, en sowieso natuurlijk als klant.

In 2021 heeft dit idee via Centrum Begroot €5.000 subsidie gewonnen. Er volgden een hele hoop gesprekken en een aantal bijeenkomsten met vastgoedpartijen, bewoners, mensen van de gemeente en ondernemers. Daaruit kwam goed naar voren dat het lastig is om de wensen en mogelijkheden van vastgoedeigenaren, bewoners en ondernemers op één lijn te krijgen, maar dat er van alle kanten wel animo toe is. De eerste stap is kennismaking. Daaruit kan blijken waar ieders wensen op elkaar passen. En welke mooie kansen we willen grijpen met elkaar.

De HIER WIL IK campagne heeft als doel om bewoners te leren kennen die het winkel- en horeca-aanbod actief willen meebepalen. Wie heeft er zelf een plan voor een bedrijf dat goed zou lopen? Wie wil daar de schouders onder zetten? Wie kan helpen met een bedrijfsplan, een crowdfundingscampagne starten, helpen met de marketing, of op een andere manier bijdragen?

Aan de hand van de reacties zullen een of meer bijeenkomsten plaatsvinden waarbij bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren kijken waar concrete kansen liggen om met elkaar aan de slag te gaan.

Stel je eens voor dat we in de toekomst als bewoners aandelen hebben in tientallen fijne bedrijven en bedrijfjes in de buurt. Elk jaar vindt een collectieve aandeelhoudersvergadering plaats waarbij we kunnen meepraten en meehelpen zodat de bedrijven succesvol blijven. En zo de economie van onze buurt ook letterlijk onze zaak is!

Motivation and Team Work

As a first-time distance learning student, my experience thus far and from an informal interview with a friend (also on a distance learning program) has been informative.  With the flexibility we have, study can be self-paced and the ability to interact with classmates from different parts of the world without having to incur travel costs or work capabilities make it more interesting and enlightening. The key, however is “motivation”. Some students are supported financially by employers and family, but what all distance-learning students must have in common is a passion for their subject and a commitment to self-studying.

Collaborated on Ideas

While circumstances and situations differ, it is important to take advantage of the benefits that learning across borders poses such as increased networking, collaboration and ideas sharing thus initiating an exposure to innovative and unique perspectives. My experience of distance learning has been exciting and enlightening. I have got to know people from various countries and continents, identified with them (despite cultural differences) in terms of motives for registering, collaborated on ideas discussed, and built friendships that transcend the virtual environment.

Keep Focused and Track Progress

Drinking two litres of water a day and having a sleep schedule has drastically improved my focus and ability to concentrate, but more so having a set plan already in place, I no longer open my books and waste precious time wondering what to do or where to focus. I can look at my chart and see exactly what I need to do and get started straight away.

After all the hard work, it’s very rewarding to cross off the topics on your calendar to show how far you have come. This can help keep you on track and stay motivated and give you the best chance of success.

My experience of distance learning has been exciting and enlightening! I have got to know people from various countries and continents.

A few of my friends are also studying, not at the same university or even the same course, but having other friends who I can ‘study buddy’ with or check in, keeps us all determined and on track. Scheduling in catch-up time can give much needed respite without panic. This keeps your goals realistic and manageable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stadsgoed NV

Wij zijn Stadsgoed NV… Van Monumentale panden tot vrijzinnige buurten. De straten van de Amsterdamse binnenstad zijn ons gebied. Het bruisende Stadshart dat bolstaat van historie

How to Get Ready for a New Semester

Get Organized The first step to manage your stress throughout the school year is to be in control of your academic responsibilities. If you receive