Stadsgoed NV

Wij zijn Stadsgoed NV...

Van Monumentale panden tot vrijzinnige buurten. De straten van de Amsterdamse binnenstad zijn ons gebied. 
Het bruisende Stadshart dat bolstaat van historie en handelsgeest. Een gebied waar het gebeurt.
Van ontmoetingen, uitgelaten feestgedruis, maar óók een plek waar gewoond wordt.

En juist díe verscheidenheid, daar maken wij ons hard voor. We streven naar een stadshart met diversiteit, een plek waar gewoond en gewerkt wordt, waar kinderen naar school gaan.
Een binnenstad waar de ondernemer, de creatieveling en de durfal kan excelleren.

Met Amsterdamse eigenzinnigheid en met het hart op de tong, zorgen we voor verbinding
en slaan we de handen ineen met ondernemers en bewoners.
Het creëren van een economisch veerkrachtig, leefbaar en tolerant stadshart doen we immers samen.

Met deze gedachte werd in 1999 Stadsgoed opgericht. Een maatschappelijk betrokken vastgoedonderneming met mensenkennis en empathie voor het historische stadshart, de plek waar het allemaal ontstaan is. We restaureren, her-ontwikkelen panden en gaan op zoek naar betrokken huurders;
van startende zelfstandigen tot lokale ondernemers en bewoners die de binnenstad kleuren.

Day Two

Today’s highlight is an amazingly animated university/industry session where each side is saying what they think about the other, ending with mixed industry/university group discussions at each table, finding ways to work together in future. Lots of noise and exchanging of business cards. Lunch with the Pro-Chancellor of Estudiar University where the workshop is being run reveals fascinating insights into national education and politics.

Visie en Missie

Stadsgoed NV is een vastgoedbedrijf dat zich richt op het versterken van de woonfunctie, leefbaarheid en toegankelijkheid van de Amsterdamse binnenstad. Wij doen dit door het verkrijgen, beheren, exploiteren en verhuren van panden. De vastgoedportefeuille bestaat voor ongeveer de helft uit bedrijfsruimtes, de andere helft bestaat uit sociale, middeldure en geliberaliseerde huurwoningen.

Als deelneming van woningcorporatie Stadgenoot, de Gemeente Amsterdam, BPL Pensioen en Stichting Rabobank Pensioenfonds, zijn wij maatschappelijk betrokken en gericht op het behalen van financieel rendement. Het rendement wordt evenwichtig verdeeld over extra investeringen in de vastgoedportefeuille voor enerzijds maatschappelijke doelstellingen en anderzijds uitkering van dividend.

Het werken aan een leefbare, veilige en duurzame binnenstad van Amsterdam doen wij niet alleen, maar met de in het gebied aanwezige mensen. De aanpak na acquisitie van panden bestaat uit hoogkwalitatieve restauratie en/of herontwikkeling, waarna wij vervolgens op zoek gaan naar betrokken huurders die iets willen betekenen voor de binnenstad. Dit zijn bijvoorbeeld startende, jonge, lokale ondernemers, maar ook bewoners die er voor langere tijd willen wonen.

Het kader waarbinnen dit gebeurt, is de gebiedsgewijze aanpak. In samenwerking met de buurtregisseur, politie, buurtbewoners, straatmanagers, ondernemersverenigingen, eigenarenverenigingen, bedrijfsinvesteringszones (BIZ), woningcorporaties, stadsdeel en gemeente kijken wij met een integrale blik naar wat er nodig is in het gebied. We houden ons daarbij ook bezig met reclame-uitingen, vergunningen, graffitibestrijding, schoonmaken en branchering. De door ons gehanteerde kernwaarden zijn fatsoenlijk, daadkrachtig, betrouwbaar en verbindend en wij werken vanuit een duidelijke klantvisie gericht op tevreden klanten. 

Naast bovenstaande doelstelling hebben wij als doel het behouden en bevorderen van sociaal- maatschappelijke voorzieningen in de binnenstad- en in het bijzonder in postcodegebied ‘1012’. Hiertoe hanteren wij een gematigd huurprijsbeleid voor zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Wij streven naar groei van onze huidige vastgoedportefeuille, maar met nadruk op behoud van het percentage sociale huurwoningen en groei van het aantal woningen in het middeldure huursegment. Bedrijfsruimten moeten toegankelijk blijven door ingroeihuren en het toepassen van een maatschappelijke afslag.

POM-status

Stadsgoed Monumenten B.V. is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Deze status biedt professionele monumentenorganisaties voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Organisaties, die professioneel en met kwaliteit monumenten beheren, worden dus beloond met vertrouwen en financiële middelen. Daar zijn wij ontzettend trots op!

In dochteronderneming Stadsgoed Monumenten zijn de Rijksmonumenten ondergebracht binnen onze juridische structuur die verder bestaat uit aandeelhouder Stadsgoed N.V. en Stadsgoed Fonds B.V.
De aanwijzing is voornamelijk gebaseerd op de bouwkundige prestaties die Stadsgoed Monumenten heeft geleverd op het gebied van het restaureren, herontwikkelen en onderhouden van Rijksmonumenten in de binnenstad van Amsterdam. Daar waar Stadsgoed Monumenten B.V. en Stadsgoed N.V. in 1999 zijn opgericht om met name de leefbaarheid te verbeteren in de oude binnenstad, zijn wij dus tevens specialist geworden in restaureren en onderhouden.

In de erfgoedwereld betekent de POM-status veel, een mooie erkenning. Dat betekent voor ons misschien nog wel meer dan de extra mogelijkheden die er nu ook ontstaan op het gebied van subsidies.

 

 
 

Meer:  https://www.stadsgoed.amsterdam/

Day Two

Today’s highlight is an amazingly animated university/industry session where each side is saying what they think about the other, ending with mixed industry/university group discussions at each table, finding ways to work together in future. Lots of noise and exchanging of business cards. Lunch with the Pro-Chancellor of Estudiar University where the workshop is being run reveals fascinating insights into national education and politics.

Organisatie

Further discussions of change management strategies and methods leads into the final session where everyone is designing course proposal posters, followed by live public surgeries on each poster to identify strengths weaknesses. As we go round the tables, the learning outcomes and course designs just keep getting better and better. Participants are clearly learning from the feedback they are hearing.

As we go round the tables, the learning outcomes and course designs just keep getting better and better. Participants are clearly learning from the feedback they are hearing.

The excitement is intense and finally explodes into triumphant dancing, hollering and air punching as the winners are announced. Ending the workshop with Innumerable photos with participants and wonderful feedback such as “I’m leaving this workshop a changed man” and “When can we have more workshops like this? No more requests for lectures.

NV Zeedijk

Missie en visie NV Zeedijk is een kleine, actieve organisatie in de wijk die panden in de Amsterdamse binnenstad koopt, waar nodig opknapt, verhuurt en beheert. Kenmerkend

Giving

All donations to the Student Emergency Fund will directly support our students as they adapt to changing circumstances.

Blog

Directory

Alumni

Everything that I learned at Kempbelle University really helped put me above the competition in the field of business management.

Alyssa Watson
BA Business Management