NV Zeedijk

Missie en visie

NV Zeedijk is een kleine, actieve organisatie in de wijk die panden in de Amsterdamse binnenstad koopt, waar nodig opknapt, verhuurt en beheert. Kenmerkend voor NV Zeedijk is dat zij veel aandacht heeft voor de bedrijven op de begane grond. Deze zijn immers beeldbepalend voor de straat én de buurt. Daarbij wordt gekeken naar wat ondernemers toevoegen aan het gebied, de diversiteit in het winkel- en horeca-aanbod en de ambities en het netwerk van ondernemers.  Bovendien gelooft NV Zeedijk in de kracht van de combinatie van wonen, werken en vertier in het gebied, dus maakt zij zich hard voor het behouden van én toevoegen van woningen boven de plint. Een gunstige bewonerseconomie is essentieel voor de bedrijvigheid en veiligheid van de Amsterdamse Binnenstad.

Andere wezenlijke kenmerken van NV Zeedijk zijn de kleinschaligheid en het werken op basis van duidelijke normen en waarden, de werkwijze wordt in het kort omschreven als sociaal beheer. Om het contact met het gebied goed te kunnen onderhouden, heeft zij een kantoor in het gebied, met een baliefunctie en medewerkers die veel ‘op straat’ werken.

NV Zeedijk is opgericht in 1985 en inmiddels heeft zij haar werkgebied uitgebreid. Recent zijn er panden aan de Oudebrugsteeg aangekocht. NV Zeedijk zal hier gaan ontwikkelen om woningen te kunnen realiseren en in de bedrijfsruimten zoekt zij daar met haar ondernemers naar een nieuw, jong en divers publiek dat graag langer en vaker in het gebied verblijft als antwoord op de eenmalige, vluchtige bezoeker.

Meer: https://nvzeedijk.nl

Find Time in Your Calendar

Much of my time listening to audios or exposing myself to external wider reading and lectures is spent whilst doing a mundane activity I can’t avoid such as brushing teeth or cooking pasta. These little ten minute bursts can add up to another 20 hours of study, and enhance my exposure to the topic, leading to better understanding. A commute can be an excellent opportunity – putting down Facebook on the train and using that hour to read the core text book is invaluable.

Have a Study Method

Routine has been a saviour of study for me. Creating good healthy study habits has made it so much easier to ‘get down to work’ and be in the mental zone with limited procrastination. I study for four hours a day approximately, but try not to set yourself goals by time, or you could find yourself watching paint dry and counting it as four hours study. It is much better to study a certain topic or certain activity before taking a break.

Keep Focused and Track Progress

Drinking two litres of water a day and having a sleep schedule has drastically improved my focus and ability to concentrate, but more so having a set plan already in place, I no longer open my books and waste precious time wondering what to do or where to focus. I can look at my chart and see exactly what I need to do and get started straight away.

After all the hard work, it’s very rewarding to cross off the topics on your calendar to show how far you have come. This can help keep you on track and stay motivated and give you the best chance of success.

After all the hard work, it's very rewarding to cross off the topics on your calendar to show how far you have come.

A few of my friends are also studying, not at the same university or even the same course, but having other friends who I can ‘study buddy’ with or check in, keeps us all determined and on track. Scheduling in catch-up time can give much needed respite without panic. This keeps your goals realistic and manageable.

Stadsgoed NV

Wij zijn Stadsgoed NV… Van Monumentale panden tot vrijzinnige buurten. De straten van de Amsterdamse binnenstad zijn ons gebied. Het bruisende Stadshart dat bolstaat van historie

Giving

All donations to the Student Emergency Fund will directly support our students as they adapt to changing circumstances.

Blog

Directory

Alumni

Everything that I learned at Kempbelle University really helped put me above the competition in the field of business management.

Alyssa Watson
BA Business Management